English to Marathi Meaning or Translation of 'Couscous'


Search
 

Couscous in Marathi


Sorry, We did not find any meaning.
 

Popular Searches


Alhambra = अल्‍हम्‍ब्रा
Ali = अली
Alias = खोटे नाव, उर्फ नाव
Alibi = अन्यत्र उपस्थितीचा पुरावा, गुन्हा घडला त्यावेळी एखादा माणूस घटनास्थळाऐवजी दुसरीकडे होता सिद्ध करणशरा पुरावा
Alien = बाहेरचा माणूस, परदेशी, उपरा, जेथे राहतो त्या राष्ट्राचा नागरिक नसलेली व्यक्ती
Alienate = एखाद्याची मैत्री तोडणे, एखाद्याला दूर ठेवणे, एखाद्याला दुरावलेपणाची वागणूक देणे
Alienated = दुरावणे
Alienation = दुरावलेपण, परकीयकरण, परकीयपणा
Alienist = मानसोपचारतज्ज्ञ, मानसीक विकृतींवर उपचार करणारा तज्ज्ञ
Alight = धगधगता, तेवता, बस वगैरे वाहनातून खाली उतरणे

Word Meaning provided on 'Couscous'

Meaning and definitions of Couscous, translation in Marathi language for Couscous with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of Couscous in English language.

Tags for "Couscous"

Couscous meaning in Marathi, Couscous definition, examples and pronunciation of Couscous in Marathi language.

Latest News


Browse by words


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   w   X   Y   Z