English to Marathi Meaning or Translation of 'Couscous'

Search
 

Couscous in Marathi


couscous:
 
 

See 'Couscous' also in:


Google Translator - Dictionary.com - Merriam Webster

Popular Searches


Affiance = वाड्निश्चय करणे, साखरपुडा
Affianced = साखरपुडा झालेला, वागदत्त
Affiant = लेखी जबानी, प्रतिज्ञापत्र सादर करणारी व्यक्ती
Affidavit = प्रतिज्ञापत्र, शपथपूर्वक, शपथ घेऊन लिहिलेले आणि पुरावा म्हणून वापरले जाणारे पत्र
Affiliate = संलग्न होणे, मोठ्या संघटनेला किंवा संस्थेला जोडणे
Affiliated = संलग्न
Affiliation = संलग्नीकरण, उपकृष्टता
Affinity = दृढ संबंध, जिहाळ्याचे संबंध, सोयरीक, खास आवड, ओढ, रुची
Affirm = सांगणे, जाहीर करणे
Affirmation = खात्रीपूर्वक सत्य विधान, अनुमोदन, पुष्टी

Word Meaning provided on 'Couscous'

Meaning and definitions of Couscous, translation in Marathi language for Couscous with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of Couscous in English language.

Tags for "Couscous"

Couscous meaning in Marathi, Couscous definition, examples and pronunciation of Couscous in Marathi language.

Latest News


Browse by words


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   w   X   Y   Z