English to Marathi Meaning or Translation of 'Blueberry'


Search
 

Blueberry in Marathi


blueberry: ब्ल्यूबेरी
 

Popular Searches


Alien = बाहेरचा माणूस, परदेशी, उपरा, जेथे राहतो त्या राष्ट्राचा नागरिक नसलेली व्यक्ती
Alienate = एखाद्याची मैत्री तोडणे, एखाद्याला दूर ठेवणे, एखाद्याला दुरावलेपणाची वागणूक देणे
Alienated = दुरावणे
Alienation = दुरावलेपण, परकीयकरण, परकीयपणा
Alienist = मानसोपचारतज्ज्ञ, मानसीक विकृतींवर उपचार करणारा तज्ज्ञ
Alight = धगधगता, तेवता, बस वगैरे वाहनातून खाली उतरणे
Alight = धगधगता, तेवता, बस वगैरे वाहनातून खाली उतरणे
Align = रांगेत ठेवणे, सरळ ओळीत घेणे किंवा मांडणे
Aligned = एका सरळ रेषेत
Alignment = हातमिळवणी, एकीकरण, पाठिंबा, मजकूर, चित्रे वगैरे यांची सरळ रचना

Word Meaning provided on 'Blueberry'

Meaning and definitions of Blueberry, translation in Marathi language for Blueberry with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of Blueberry in English language.

Tags for "Blueberry"

Blueberry meaning in Marathi, Blueberry definition, examples and pronunciation of Blueberry in Marathi language.

Latest News


Browse by words


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   w   X   Y   Z