English to Marathi Meaning or Translation of 'Blueberry'

Search
 

Blueberry in Marathi


blueberry: ब्ल्यूबेरी
 
 

See 'Blueberry' also in:


Google Translator - Dictionary.com - Merriam Webster

Popular Searches


Affirmation = खात्रीपूर्वक सत्य विधान, अनुमोदन, पुष्टी
Affirmative = होकारार्थी, रुकार मान्यतादर्शक, संमतीदर्शक
Affix = चिकटवणे, लावणे, जोडणे, पूर्वप्रत्यय किंवा उत्तरप्रत्यय
Afflatus = प्रेरणा, दैवी स्फूर्ती
Afflict = शारीरिक किंवा मानसिक दु:ख देणे
Affliction = दु:ख, दु:खाचे मूळ
Affluence = समृद्धी, श्रीमंती, संपत्ती, ऐश्वर्य, संपन्नता
Affluent = श्रीमंत, संपन्न, पैसेवाला, धनवान
Afford = कोणताही धोका न पत्करता एखादी गोष्ट करता येणे, एखाद्या गोष्टीसाठी पुरेसे पैसे, वेळ, जागा असणे
Affordable = परवडणारे

Word Meaning provided on 'Blueberry'

Meaning and definitions of Blueberry, translation in Marathi language for Blueberry with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of Blueberry in English language.

Tags for "Blueberry"

Blueberry meaning in Marathi, Blueberry definition, examples and pronunciation of Blueberry in Marathi language.

Latest News


Browse by words


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   w   X   Y   Z