English to Marathi Meaning or Translation of 'Blueberry'


Search
 

Blueberry in Marathi


blueberry: ब्ल्यूबेरी
 

Popular Searches


Amalgam = कोणतेही मिश्रण, कोणत्याही धातूचे पा-यासह केलेले मिश्रण
Amalgamate = एकत्र येणे, ऐक्य होणे, जोडणे, एक करणे, सम्मीलीकरण होणे
Amalgamation = एकी, ऐक्य, सम्मीलन, संयोग, एकत्रीकरण
Amanuensis = लेखनिक
Amaranth = न कोमेजणारे काल्पनिक फूल
Amaranthine = जांभळटसर, न कोमेजणा-या काल्पनिक फुलासारखे दिसणारे
Amaranthus = चवळी
Amarillo = अमारिल्लो
Amass = मोठ्या प्रमाणात जमवणे, गोळा करणे, संग्रहीत करणे
Amastia = स्तनातील पेशीजालाचा जन्मजात अभाव

Word Meaning provided on 'Blueberry'

Meaning and definitions of Blueberry, translation in Marathi language for Blueberry with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of Blueberry in English language.

Tags for "Blueberry"

Blueberry meaning in Marathi, Blueberry definition, examples and pronunciation of Blueberry in Marathi language.

Latest News


Browse by words


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   w   X   Y   Z