English to Marathi Meaning or Translation of 'American falls'


Search
 

American falls in Marathi


american falls: अमेरिकन फॉल्स, अमेरिकन फॉल्‍स
 

See 'American falls' also in:


Google Translator - Dictionary.com - Merriam Webster - Wikipedia.com

Popular Searches


Alhambra = अल्‍हम्‍ब्रा
Ali = अली
Alias = खोटे नाव, उर्फ नाव
Alibi = अन्यत्र उपस्थितीचा पुरावा, गुन्हा घडला त्यावेळी एखादा माणूस घटनास्थळाऐवजी दुसरीकडे होता सिद्ध करणशरा पुरावा
Alien = बाहेरचा माणूस, परदेशी, उपरा, जेथे राहतो त्या राष्ट्राचा नागरिक नसलेली व्यक्ती
Alienate = एखाद्याची मैत्री तोडणे, एखाद्याला दूर ठेवणे, एखाद्याला दुरावलेपणाची वागणूक देणे
Alienated = दुरावणे
Alienation = दुरावलेपण, परकीयकरण, परकीयपणा
Alienist = मानसोपचारतज्ज्ञ, मानसीक विकृतींवर उपचार करणारा तज्ज्ञ
Alight = धगधगता, तेवता, बस वगैरे वाहनातून खाली उतरणे

Word Meaning provided on 'American falls'

Meaning and definitions of American falls, translation in Marathi language for American falls with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of American falls in English language.

Tags for "American falls"

American falls meaning in Marathi, American falls definition, examples and pronunciation of American falls in Marathi language.

Latest News


Browse by words


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   w   X   Y   Z