English to Marathi Meaning or Translation of 'American falls'

Search
 

American falls in Marathi


american falls: अमेरिकन फॉल्स, अमेरिकन फॉल्‍स
 
 

See 'American falls' also in:


Google Translator - Dictionary.com - Merriam Webster

Popular Searches


Affinity = दृढ संबंध, जिहाळ्याचे संबंध, सोयरीक, खास आवड, ओढ, रुची
Affirm = सांगणे, जाहीर करणे
Affirmation = खात्रीपूर्वक सत्य विधान, अनुमोदन, पुष्टी
Affirmative = होकारार्थी, रुकार मान्यतादर्शक, संमतीदर्शक
Affix = चिकटवणे, लावणे, जोडणे, पूर्वप्रत्यय किंवा उत्तरप्रत्यय
Afflatus = प्रेरणा, दैवी स्फूर्ती
Afflict = शारीरिक किंवा मानसिक दु:ख देणे
Affliction = दु:ख, दु:खाचे मूळ
Affluence = समृद्धी, श्रीमंती, संपत्ती, ऐश्वर्य, संपन्नता
Affluent = श्रीमंत, संपन्न, पैसेवाला, धनवान

Word Meaning provided on 'American falls'

Meaning and definitions of American falls, translation in Marathi language for American falls with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of American falls in English language.

Tags for "American falls"

American falls meaning in Marathi, American falls definition, examples and pronunciation of American falls in Marathi language.

Latest News


Browse by words


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   w   X   Y   Z