Adjudge (ad·judge) /əˈjəj/ common


Filipino Meaning or Translation of - 'adjudge'

adjudge - mapagkaisahan

Synonyms


Adjudicate - dinggin
Arbitrate - mamagitan, arbitrahan, magpahatol, magpasiya
Decide - magpasiya, ipasiya, pagpasiyahan, pasyahan, magpatibay, pagtibayin, aksyunan, desidihan, disisyunan, hatulan, humatol, humusga, husgahan, loobin, lumutas, lutasin
Determine - malaman, ipasiya, magpasiya, tumyak, pasyahan, magtika, pagtikahan, tiyakan, determinahin
Judge - hukom, tagahatol, huwes, tagapagpasiya, dalubhasa, humatol, maghusga, magpasiya, pagpasiyahan, hukuman, huwisyuhan, disisyunan
Referee - tagahatol, reperi, magreperi, reperihan, humatol
Settle - manirahan, bayaran, tumira, manatili, lutasin, mamalagi, mapanatag, magpasiya, pasyahan, magkasundo, pagkasunduan, tumahan, mapagkasunduan, pagpasiyahan, ayusin, magsaayos, maniruhan, magbayad, wakasan, manahanan, magpatahimik, pumirmi, mapirmi, lumagay, pumanatag, mamanatag, pagbayaran, husayin, isaayos, tumahimik, matahimik, magpakasal, pakasal, pumirme, humusay, patahimikin, iayos, luminaw, lumutas, magrimatse, magmahabang-dulang, mag-ayos, mag-asawa
Umpire - reperi, ampay, ampayer, reperihan, magreperi, mag-ampayr

English to English Meaning - 'adjudge'adjudge [Verb]
 • declare to be; "She was declared incompetent"; "judge held that the defendant was innocent"

  Synonyms:

  judge, adjudicate, arbitrate, decide, determine, referee, rule (on), settle, umpire

Examples


 • <his version of what had happened was generally adjudged to be completely fictitious>
 • True, the trial process is under way and it would be premature and unfair to adjudge them guilty. Read Article
 • It is wrong to adjudge one's conduct on the basis of his or her style of living. Read Article
 • Tabarak mistimed a ball and pushed it for an easy catch and Ehsan Khan was adjudge LBW when the score was on 81. Read Article
 • Here enters social activist Mrs Kamdar played by veteran Deepti Naval to adjudge the matter. Read Article
 • The court adjudged the contract to be fraudulent.
 • Just to hazard a guess, polls will soon be released showing that people adjudge the GOP responsible for the default. Read Article

Saiful Islam